Beredskap til bedriften

Provang leverer bransjerettede løsninger til bedrifter i Norge.

Vi anbefaler førstehjelpsstasjoner og plasterautomater til det daglige forbruket og beredskapskofferter ved større uhell og ulykker. Vi kan også levere hjertestartere og annet viktig utstyr til beredskapen. Kombinasjonen førstehjelpsstasjon og beredskapskoffert dekker kravet i mange bedrifter.

Alle våre førstehjelpskofferter leveres med festebrakett for montering på vegg eller i bil. Alt av utstyr er merket på norsk eller med lettforståelige bilder som forklarer bruk og fremgangsmåte. Samtlige kofferter er utformet i henhold til Arbeidstilsynets anbefalinger og veiledninger.

Etter Lov av 17. juni 2005 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 4-4 (1)(2) kan det være naturlig å ha førstehjelpsutstyr plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen når det er nødvendig for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Utstyret skal tilpasses arbeidsplassens arealmessige størrelse, antall arbeidstakere, geografisk beliggenhet, arbeidets karakter og øvrige arbeidsforhold inklusiv de organisatoriske. Ansvaret for at førstehjelpsutstyret er på plass og er komplett til enhver tid påhviler arbeidsgiveren (arbeidsmiljøloven § 2–1).


Ta kontakt om du er usikker eller om dere trenger en risikovurdering av lokalene.

Chat med oss eller send en E-post